Není nám lhostejný stav drobných sakrálních památek

Kaplička sv. Antoníčka na revíru Bílá

Je až s podivem, kolik obrázků, křížů, malých kapliček a podobných drobných sakrálních památek najdeme uprostřed našich lesů. Spousta z nich se dnes nachází ve velmi špatném technické stavu a někdy dokonce hrozí jejich zánik. Malá kaplička v lese nedaleko obce Bílá patří mezi ně. I když hlavním posláním Biskupských lesů je lesnické hospodaření, nezapomínáme ani na tyto drobné stavby a snažíme se každý rok vytipovat a opravit několik z nich.

V roce 2020 proběhla oprava kapličky Sv. Antoníčka, která byla již ve velmi špatném technickém stavu, stabilita stavby byla narušená, celá konstrukce nakloněná a stav střechy byl havarijní.

Postup při opravě zahrnoval následující kroky:

  • demontáž střechy a její přemístění do dílenských prostor pro výrobu přesné kopie střechy
  • rozebrání a znovu sestavení zadní kamenné části kaple podle původní stavby na nové odizolované základy
  • vyrovnání a očištění kamenných základových patek pod sloupy
  • na takto připravené základové kameny byly přikotveny podkladní kameny pro dřevěné sloupy a natřeny bílou barvou
  • osazení nové střechy na zadní kamennou stěnu, vlastní konstrukce střechy je obitá dřevěnými deskami a šindelem, horní jehlan střehy s dřevěným křížem je oplechován
  • na závěr byly usazeny autentické vyřezávané dřevěné sloupy a opatřeny nátěrem

Celá kaple je věrnou kopií původní stavby. Věříme, že se pro mnohé návštěvníky této lokality stane příjemným poutním místem k duchovnímu odpočinku nebo alespoň ocení naši snahu o záchranu těchto drobných staveb, které přispívají k malebnosti místní krajiny.

Původní stav – nakloněná konstrukce, havarijní stav střechy

 

Původní stav – pohled z boční a zadní strany

 

Nově vyzděná zadní stěna z kamene, upravené základové kamenné pásy včetně osazení podkladových kamenů pro sloupy

 

Přeprava vyrobené nové střechy

 

Osazování nové střechy pomocí jeřábu

 

Pohled na zadní a boční část opravené kapličky

 

Detailní pohled na oltář kapličky

 

Kaple sv. Antoníčka na revíru Bílá po kompletní opravě

Autor: Marek Sobala