Nevstupujte do lesa!

Nevstupujte do lesa!!!

Pohyb po lesních cestách a v lesních porostech na území Biskupských lesů je velmi rizikový.

Stromy jsou poškozené větrnou kalamitou, jsou nestabilní a je vysoké riziko pádu větví a celých kmenů. Následky větrné kalamity v oblasti vyznačené na mapě budeme zpracovávat minimálně do konce listopadu 2023.

Děkujeme za pochopení