Osvěžení na Cyrilometodějské turistické stezce

Osvěžení na Cyrilometodějské turistické stezce

Na značené turistické trase v úseku za Salajky na Mezivodí (Cyrilometodějská stezka) Biskupské lesy zrekonstruovaly stávající kamennou studánku. Návštěvník lesa se zde může občerstvit vynikající vodou a nabrat sil do dalšího putování po našich lesích. Pramen zde je silný a nachází se v příjemném lesním stínu.