Přišlo jaro do našich lesů

Přišlo jaro do našich lesů

Přišlo jaro do našich lesů a s pomalu mizejícím sněhem se jako každoročně do lesa vracejí někteří naši spoluobčané holdující devastaci našich cest, chodníků, pěšin, potoků a stružek, doposud nedotčených lesních půd a mnohých nádherných lesních zákoutí terénními motorkami. Jejich píle v ničení se nevyhýbá ani zalesněným holinám, rezervacím, ani vodním zdrojům s pitnou vodou. Kolik při tom zničí rostlin, zabijí chráněných živočichů nebo poškodí výsledků těžké lidské práce, je pramálo zajímá. Spoléhají na svou neidentifikovatelnost tváře  zakrytou maskou a  přilbou natolik, že si dovolí, pokud je nějakým posunkem upozorníte na to, že s jejich počínáním nesouhlasíte, velkou rychlostí projet těsně kolem se snahou vás ohodit blátem. Pokud necháte odstavené auto bez dozoru a dovolíte si je upozornit na nevhodné počínání, můžete se divit, v jakém stavu jej najdete. Zvláště alergičtí jsou na zelené uniformy, na které, aniž byste  je pokárali, byť jen zvednutým obočím, pokřikují často hanlivými názvy.

ilustrační foto

Že jste se s nimi ještě nesetkali? Stačí si vyrazit na odpolední nebo víkendovou procházku do Palkovických hůrek. Zcela určitě vám zpěv lesního ptactva a lesní pohodu obohatí řevem svých silných strojů a pokud navíc zvednete ruce v posunku „jako, co je“, tak se vám při troše štěstí dostane i patřičného oslovení. Stejnou naději na podobné setkání máte i na Radhošti, Noříčí, Stolové, Kněhyni a dnes vlastně již skoro všude v Beskydech. Zde, vzhledem k velikosti regionu, doporučuji takto cílené návštěvy uskutečnit v pátečních a nedělních odpoledních hodinách

Ptáte se, jak je to možné? To se ptáme i my lesníci. Jak to, že jsou mezi námi takoví, kteří na zákony, přírodu a spoluobčany lidově řečeno prostě kašlou? Jak to, že pravomoci lesní stráže a ochrany přírody jsou v tomto případě takové, že z těchto dělají orgány bezmocné? Jak to, že jsou přijata ustanovení zákona, jejichž vymahatelnost je nulová a v případě náhodného přistižení a i usvědčení viníka je pokuta pro něj směšně nízká? Jak to, že když už provedou lesníci spolu s policií akci na jejich zadržení, najednou motorkáři nejezdí?

Kdo na to odpoví?

ilustrační foto

Autor článku: Ing. Jaroslav Štefek