Rekordní rok obnovy lesa na LS Vrbno pod Pradědem

Rekordní rok obnovy lesa na LS Vrbno pod Pradědem

Z pohledu krátké historie lesní správy Vrbno pod Pradědem bylo letošní zalesňování v mnoha ohledech rekordní. V návaznosti na uplynulé “suché” roky a postup kůrovcové kalamity směrem k Hrubému Jeseníku, nás čekal nesnadný úkol, který naši lesníci zvládli. Dlouhá loňská zima, která nám po letech ukázala svou sílu v podobě značné sněhové pokrývky, nám zpočátku tyto úkoly znesnadňovala. Naopak jarní chladné a deštivé počasí, lesníkům v těchto úkolech pomohlo.

V roce 2021 jsme společnými silami zvládli zalesnit v obou fázích obnovy lesa (jarní i podzimní) více než 770 tis. sazenic.

Z celkového počtu zalesněných dřevin, bylo cca 20 % jehličnatých a 80 % listnatých.

Na celé lesní správě bylo při výsadbě využito 12 druhů dřevin, z nichž je nejčastěji použitou dřevinou BUK LESNÍ.

Tímto jsme výrazně nakročili k přeměně druhové skladby na území lesní správy Vrbno pod Pradědem a splnili zároveň nutnost zařazení melioračních a zpevňujících dřevin na obnovovaných plochách.

V podzimních měsících nás čeká ochrana těchto obnovených porostů proti škodám zvěří.

Zdroj fotografií: Ing. Jan Jurdič

Autor článku: Ing. Jan Jurdič