Staráme se o včely a tím pomáháme i našim lesům

foto p. Pešat

Staráme se o včely a tím pomáháme i našim lesům

Počátkem nového roku 2023 byla Lesní správa Ostravice oslovena skupinou včelařů z Českého svazu včelařů okresu Frýdek–Místek s prosbou o umožnění vybudování nejprve testačních a následně oplozovacích stanovišť pro včely na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského.

Celý projekt v rámci Biskupských lesů garantuje náš kolega revírník Miroslav Bednář.

Na pomoc si přizval další přátele včelaře.

Plán mají následující: zřídit na revíru Čeladná v dostatečné vzdálenosti od ostatních místních včelařů 2-3 oplozovací stanoviště. Na každé stanoviště bude umístěno celkem 8 včelstev, každý včelař zde umístí své nejlepší 2 včelstva. Zpočátku budou sledovat zdraví a rozvoj včelstev. Následně by chtěli začít z nejlepších včelstev chovat nové včelí královny a tuto lokální genetiku dál rozchovávat v okrese Frýdek-Místek.

V roce 2022 se totiž v okrese Frýdek–Místek velmi rozšířil mor včelího plodu a okres patří mezi nejvíce napadené okresy v celé České republice. Tuto nemoc nejde léčit. Proto pro následnou obnovu včelstev bude potřeba kvalitní geneticky prověřený místní materiál a to by chtěli místní včelaři nabídnout.

O užitečnosti včel bylo již popsáno a vyřčeno mnoho.

Včely můžeme zahlédnout na květech až 90% všech kvetoucích rostlin, tím se stávají nejdůležitějšími opylovači v přírodě. Současně nabízí lidem kvalitní med, mateří kašičku, pyl, vosk, propolis a včelí jed.

My, lesníci Biskupských lesů, jsme si vědomi důležitosti zachování rovnováhy fungování přírodních ekosystémů, jejichž důležitou součástí jsou i lesy i včely. Proto tento projekt spolupráce se včelaři podporujeme umístěním včelstev na lesních pozemcích BL a pomůžeme i s ochranou včelstev proti krádeži.

Autor článku: Miroslav Bednář