Vlastimil Svoboda

Vlastimil Svoboda

referent pozemkové evidence

Lesní správa Ostravice

  • +420 724 623 721
  • vsvoboda@doo.cz
  • +420 597 822 323