Profesionalita

Přírodě blízké hospodaření

Prosperita

Poctivost

Přívětivost

S úctou k těm, kteří lesy pěstovali před námi a s respektem k těm, kteří přijdou po nás, hospodaříme v lesích s profesionalitou, poctivostí a pečujeme o ně tak, aby byly přívětivým místem pro ty, kdo do nich přicházejí.

Biskupské lesy jako organizační složka Biskupství ostravsko–opavského hospodaří na téměř 25 tisících hektarech lesa v majetku biskupství a jím zřizovaných farností. Na území dvou lesních lesních správ, hukvaldské obory a farních lesů zajišťují provádění všech lesnických činností a služeb včetně následného prodeje vytěženého dříví a také výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách.

8. 8. 2022

Výcvik záchranářských psů v Biskupských lesích pokračuje

Výcvik záchranářských psů v Biskupských lesích pokračuje Biskupské lesy pokračují ve spolupráci s Brigádou kynologů Moravskoslezského

27. 5. 2022

Stromy pro Ondřejník II

Stromy pro Ondřejník druhý ročník Ve dnech 29.-30. dubna 2022 se uskutečnilo pokračování akce “Stromy

13. 4. 2022

Přišlo jaro do našich lesů

Přišlo jaro do našich lesů Přišlo jaro do našich lesů a s pomalu mizejícím sněhem