Profesionalita

Přírodě blízké hospodaření

Prosperita

Poctivost

Přívětivost

S úctou k těm, kteří lesy pěstovali před námi a s respektem k těm, kteří přijdou po nás, hospodaříme v lesích s profesionalitou, poctivostí a pečujeme o ně tak, aby byly přívětivým místem pro ty, kdo do nich přicházejí.

Biskupské lesy jako organizační složka Biskupství ostravsko–opavského hospodaří na téměř 25 tisících hektarech lesa v majetku biskupství a jím zřizovaných farností. Na území dvou lesních lesních správ, hukvaldské obory a farních lesů zajišťují provádění všech lesnických činností a služeb včetně následného prodeje vytěženého dříví a také výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách.

13. 4. 2022

Přišlo jaro do našich lesů

Přišlo jaro do našich lesů Přišlo jaro do našich lesů a s pomalu mizejícím sněhem

31. 3. 2022

Zadržování vody v přírodě

Zadržování vody v přírodě Na pozemcích farního lesa, přilehlých zemědělských parcel Římsko-katolické farnosti Vidnava a

14. 3. 2022

Děvčata z LS Vrbno jdou příkladem

Děvčata z LS Vrbno jdou příkladem Dnes již pravidelné dárkyně krve, děvčata z LS Vrbno