Profesionalita

Přírodě blízké hospodaření

Prosperita

Poctivost

Přívětivost

S úctou k těm, kteří lesy pěstovali před námi a s respektem k těm, kteří přijdou po nás, hospodaříme v lesích s profesionalitou, poctivostí a pečujeme o ně tak, aby byly přívětivým místem pro ty, kdo do nich přicházejí.

Biskupské lesy jako organizační složka Biskupství ostravsko–opavského hospodaří na téměř 25 tisících hektarech lesa v majetku biskupství a jím zřizovaných farností. Na území dvou lesních lesních správ, hukvaldské obory a farních lesů zajišťují provádění všech lesnických činností a služeb včetně následného prodeje vytěženého dříví a také výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách.

4. 8. 2021

Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích

Lapkové z Drakova V sobotu a neděli 24 – 25. 7. 2021 proběhla v Biskupských lesích akce

22. 7. 2021

Lesní pedagogika v Biskupských lesích na Lesní správě Vrbno pod Pradědem

Lesní pedagogika v Biskupských lesích na Lesní správě Vrbno pod Pradědem V pátek 25.6.2021 navštívila Biskupské

12. 7. 2021

Osvěžení na Cyrilometodějské turistické stezce

Osvěžení na Cyrilometodějské turistické stezce Na značené turistické trase v úseku za Salajky na Mezivodí