Profesionalita

Přírodě blízké hospodaření

Prosperita

Poctivost

Přívětivost

S úctou k těm, kteří lesy pěstovali před námi a s respektem k těm, kteří přijdou po nás, hospodaříme v lesích s profesionalitou, poctivostí a pečujeme o ně tak, aby byly přívětivým místem pro ty, kdo do nich přicházejí.

Biskupské lesy jako organizační složka Biskupství ostravsko–opavského hospodaří na téměř 25 tisících hektarech lesa v majetku biskupství a jím zřizovaných farností. Na území dvou lesních lesních správ, hukvaldské obory a farních lesů zajišťují provádění všech lesnických činností a služeb včetně následného prodeje vytěženého dříví a také výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách.

29. 8. 2023

Nevstupujte do lesa!

Nevstupujte do lesa!!! Pohyb po lesních cestách a v lesních porostech na území Biskupských lesů

Comments: 0
15. 8. 2023

Lapkové z Drakova 2023

Lapkové z Drakova 2023 Letošní slavnost pro rodiny s dětmi LAPKOVÉ Z DRAKOVA V BISKUPSKÝCH LESÍCH se uskutečnila

Comments: 0
24. 2. 2023

Sběr osiva lesních dřevin z vlastních zdrojů

Sběr osiva lesních dřevin z vlastních zdrojů Na jaře roku 2022 si každý, kdo i

Comments: 0