Obora Hukvaldy

Obora_Hukvaldy_uvodni_foto(Pesat)
adresa:
Biskupství ostravsko-opavské
Odbor Biskupské lesy
Obora Hukvaldy
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Obora Hukvaldy je jedním z nejstarších oborních objektů v naší zemi. Její počátky sahají do 16. století, kdy pokyn k založení dal tehdejší olomoucký biskup Vilém Prusinovský. Navazuje přímo na hukvaldský hrad a jeho parkový les tvořený starými buky, duby a lípami. Její výměra je 440 ha. Pro svou kulturně-historickou a přírodovědnou kvalitu byla část území prohlášena za evropsky významnou lokalitu.

V oboře je chována zvěř daňčí, mufloní a černá, výhledově se počítá s rozšířením chovu o jelence běloocasého. Obora je přístupná veřejnosti za předem daných podmínek uvedených v návštěvním řádu.

Více informací získáte na samostatném webu obory: http://www.oborahukvaldy.cz/

Ing. Leoš Kessler

mistr lesní výroby a myslivosti