Lesní správa Ostravice

LS_Ostravice (Zidkova)

adresa:
Biskupství ostravsko-opavské
Biskupské lesy
Lesní správa Ostravice
Ostravice ev. č. 327 (bývalý Hotel Odra)
739 14 Ostravice

Lesní správa Ostravice vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v centrální části Beskyd a Pobeskydské pahorkatině na výměře přibližně 17tis. ha na dvou lesních hospodářských celcích – BOO Ostravice a Hukvaldy. Sídlo lesní správy je v obci Ostravice a organizačně je členěna na 11 revírů.

Z hlediska druhové skladby dřevin má na LHC BOO Ostravice nejvýznamnější zastoupení smrk ztepilý 81%, následuje buk lesní 15%, jedle 2% a ostatní dřeviny. U LHC Hukvaldy je druhová skladba mírně odlišná – smrk ztepilý 49%, buk lesní 38%, javor klen 4%, jedle 2% a modřín opadavý 1%, zbytek ostatní dřeviny.

Hospodaření je vedeno v duchu trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodářství a je do určité míry ovlivněno i zájmy ochrany přírody, neboť většina území leží v CHKO Beskydy. Na území správy se vyskytují všechny naše velké druhy šelem – medvěd, vlk a rys. Oblast ostravických lesů je zároveň významnou vodohospodářskou oblastí se známou přehradou Šance určenou k akumulaci pitné vody pro ostravsko-karvinskou aglomeraci.

Mimo hospodářského využívání majetku podporuje lesní správa svou činností i ostatní funkce lesa. Celé území správy je velmi atraktivní pro letní i zimní turistický ruch, pozornost je věnována i lesní pedagogice jakožto možnému prostředku výchovy lidí k pozitivnímu vztahu k lesu a přírodě jako celku.

Ing. Martin Konvičný

lesní správce

Ing. Petra Latnerová

zástupce lesního správce pro provoz a ekonomiku

Ing. Tomáš Konvičný

zástupce lesního správce pro odbyt

Vlastimil Svoboda

referent pozemkové evidence

Ing. Vojtěch Tkáč

adjunkt - lesní správa Ostravice

Ing. Barbora Balášová

adjunkt - lesní správa Ostravice

Svatava Šigutová

účetní - lesní správa Ostravice

Hana Geschwinderová

účetní - lesní správa Ostravice

Revír Baraní

revírník - revír Baraní
Ing. Petr Kaděrka

Mob.: +420 736 747 284
E-mail: pkaderka@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Baraní
Pavel Botek

Mob.: +420 603 765 836
E-mail: pbotek@doo.cz

Revír Kavalčanky

revírník - revír Kavalčanky
Petr Němec

Mob.: +420 736 747 289
E-mail: pnemec@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Kavalčanky
RNDr. Pavel Kubačák

Mob.: +420 732 353 680
E-mail: pkubacak@doo.cz

Revír Bílá

revírník - revír Bílá
Ing. Rudolf Franta

Mob.: +420 724 523 633
E-mail: rfranta@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Bílá
Jan Kavka

Mob.: +420 734 817 736
E-mail: jkavka@doo.cz

Revír Samčanka

revírník - revír Samčanka
Antonín Baláš

Mob.: +420 724 523 634
E-mail: abalas@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Samčanka
Miroslav Havel

Mob.: +420 733 742 117
E-mail: mhavel@doo.cz

Revír Hutě

revírník - revír Huťě
Ing. Pavel Pánek

Mob.: +420 603 351 690
E-mail: ppanek@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Huťě
Dominik Hrůzek

Mob.: +420 602 546 458
E-mail: dhruzek@doo.cz

Revír Podolánky

revírník - revír Podolánky
Ing. Petr Geschwinder

Mob.: +420 724 523 636
E-mail: pgeschwinder@doo.cz

Revír Čeladná

revírník - revír Čeladná
Jakub Štefek

Mob.: +420 732 471 092
E-mail: stefek@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Čeladná
Josef Kokeš

Mob.: +420 730 541 851
E-mail: jkokes@doo.cz

Revír Trojanovice

revírník - revír Trojanovice
Aleš Tvarůžek

Mob.: +420 724 525 056
E-mail: atvaruzek@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Trojanovice
Martin Kramoliš

Mob.: +420 724 623 937
E-mail: kramolis@doo.cz

Revír Ondřejník

revírník - revír Ondřejník
Ladislav Bár

Mob.: +420 736 747 286
E-mail: lbar@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Ondřejník
Ing. Petr Kovalský

Mob.: +420 605 224 200
E-mail: pkovalsky@doo.cz

Revír Javorník

revírník - revír Javorník
Miroslav Kramoliš

Mob.: +420 736 747 389
E-mail: mkramolis@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Javorník
Pavel Kramoliš

Mob.: +420 739 790 464
E-mail: pkramolis@doo.cz

Revír Hukvaldy

revírník - revír Hukvaldy
Miroslav Bednář

Mob.: +420 724 524 006
E-mail: mbednar@doo.cz

Manipulační sklad Chlebovice

mistr lesní výroby - manipulační sklad Chlebovice
Miroslav Sobotík

Mob.: +420 733 742 119
E-mail: msobotik@doo.cz