Lesní správa Vrbno pod Pradědem

LS Vrbno

adresa:
Biskupství ostravsko-opavské
Biskupské lesy
Lesní správa Vrbno pod Pradědem
Vidly 75
793 26 Vrbno pod Pradědem

Lesní správa Vrbno pod Pradědem vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v oblasti Jeseníků na výměře přibližně 6,5tis. ha. Sídlo lesní správy je v osadě Vidly a organizačně je členěna na 5 revírů – Vidly, Bílý Potok, Mnichov, Drakov a Polom.

Jedná se o horskou správu, která je tvořena souvislým komplexem lesů v oblasti Hrubého Jeseníku táhnoucím se z předhůří z oblasti Heřmanovicka až pod vrchol nejvyšší hory Jeseníků Praděd. Území spadá pod přírodní lesní oblast 27 – Hrubý Jeseník a 28 – Předhůří Hrubého Jeseníku.

Z hlediska druhové skladby dřevin má nevýznamnější zastoupení smrk ztepilý, následuje buk lesní a modřín opadavý. Oblast je i myslivecky atraktivním územím pro chov a lov především jelení a kamzičí zvěře.

Rozmanitost ekosystémů hor a předhůří Jeseníků, přírodě blízké lesnické hospodaření s důrazem na zachování a zlepšení stavu lesních porostů a současně i využití tržního potenciálu lesního majetku v kombinaci s mysliveckým vyžitím řadí lesní správu Vrbno pod Pradědem z lesnického hlediska k nejzajímavějším územím v rámci ČR.

Ing. Jan Jurdič

lesní správce

Ing. Jiří Rosík

zástupce lesního správce

Petra Šulkovská, DiS.

účetní - lesní správa Vrbno p. P.

Martin Flora

adjunkt - lesní správa Vrbno p. P.

Revír Vidly

revírník - revír Vidly
Ing. Karel Kohout

Mob.: +420 721 956 865
E-mail: kkohout@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Vidly
Patrik Novotný

Mob.: +420 775 337 701
E-mail: pnovotny@doo.cz

Revír Bílý Potok

revírník - revír Bílý Potok
Ing. Lukáš Mareček

Mob.: +420 732 928 695
E-mail: lmarecek@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Bílý Potok
Jan Kozák

Mob.: +420 730 572 286
E-mail: jkozak@doo.cz

Revír Mnichov

revírník - revír Mnichov
Ing. Tomáš Šťastný

Mob.: +420 703 198 028
E-mail: tstastny@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Mnichov
Rostislav Bennek

Mob.: +420 733 530 621
E-mail: rbennek@doo.cz

Revír Drakov

revírník - revír Drakov
Ing. David Jan

Mob.: +420 731 700 892
E-mail: djan@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Drakov
Ing. Richard Toman

Mob.: +420 739 915 460
E-mail: rtoman@doo.cz

Revír Polom

revírník - revír Polom
Jan Chovanec

Mob.: +420 739 035 436
E-mail: jchovanec@doo.cz

mistr lesní výroby - revír Polom
Vojtěch Fňukal

Mob.: +420 606 027 117
E-mail: vfnukal@doo.cz

Manipulační sklad Vrbno pod Pradědem

mistr lesní výroby - manipulační sklad Vrbno p. P.
Ing. Jiří Matuš

Mob.: +420 725 371 305
E-mail: jmatus@doo.cz