Povolení hromadných akcí v lese

mountain-bikes-766172_1280

Na základě lesního zákona lze organizované nebo hromadné sportovní akce v lese konat pouze na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a hlavně souhlas vlastníka lesa.

Pro akce plánované na pozemcích patřících Biskupství ostravsko-opavskému je zapotřebí dohodnout podmínky individuálně.

Můžete se obrátit přímo na našeho zaměstnance nebo využít kontaktního formuláře.

 

Mgr. Martina Kubelová
asistentka ředitele
Tel.: +420 597 822 301
E-mail: mkubelova@doo.cz