Myslivost

IMG_7354

Významnou složkou činnosti Biskupských lesů je i provoz myslivosti jakožto nedílné součásti lesního hospodářství.

Biskupství ostravsko-opavské je držitelem 18 honiteb, kde je zároveň i majoritním vlastníkem honebních pozemků. Šest honiteb je pronajato a ve zbývajících vykonávají Biskupské lesy právo myslivosti ve vlastní režii.

Hlavní zvěří zastoupenou ve všech našich honitbách je zvěř jelení, druhou nejrozšířenější zvěří spárkatou je u nás zvěř srnčí, v jesenické oblasti je pak velice zajímavá i zvěř kamzičí. V oboře Hukvaldy je chována zvěř daňčí, mufloní a černá.

V Beskydech se vyskytuje trojice našich velkých šelem – medvěd, vlk a rys. Jde o jediné pohoří v naší vlasti, kde tyto vzácné obyvatele lesa můžeme potkat. Ostravické lesy jsou domovem posledního zbytku populace kriticky ohroženého tetřeva hlušce, kterému se snažíme vytvořit takové podmínky k životu, které by vedly nejen k udržení, ale i k růstu jeho populace. Vzácným obyvatelem našich lesů je i chráněný jeřábek lesní.