Současnost

7 červenec

Biskupské lesy vznikly v polovině roku 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského (BOO). Jejich hlavním úkolem je odborná správa lesního majetku biskupství a řádná hospodářská činnost v lesích a to vše podle platných zákonů České republiky.

Jde především o nakládání s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, provozními i bytovými budovami a technickou infrastrukturou. Biskupské lesy zajišťují realizaci všech lesnických činností a služeb a to včetně prodeje vytěženého dříví. Činnosti v lesnické prvovýrobě jsou vykonávány formou služeb převážně od živnostníků či drobných lesnických firem, přičemž, pokud je to možné, preferujeme místní dodavatele.

Prakticky na všech spravovaných pozemcích BOO byly uznány vlastní honitby. Ve většině honiteb zabezpečují Biskupské lesy výkon práva myslivosti ve vlastní režii včetně obory Hukvaldy, u pronajatých honiteb se pak podílejí na řízení a plánování myslivecké činnosti.

Na základě pachtu spravují a hospodaří Biskupské lesy dále také na lesních pozemcích všech biskupství podřízených subjektů, tedy jednotlivých římskokatolických farností.

Celková výměra spravovaného majetku dosahuje v současnosti cca 24,7tis. ha lesa. Většinu 23,8tis. ha tvoří lesní pozemky BOO a zbývajících 0,9tis. ha činí pak pronajaté pozemky.

SP1A7872