Informace o zpracování osobních údajů

Uvedením svých osobních údajů v této aplikaci beru na vědomí, že Biskupské lesy, samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského, IČ 65468953, sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, Moravská Ostrava, bude zpracovávat mé osobní údaje pro účely zodpovězení mnou položeného dotazu. Toto zpracování probíhá z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření na základě žádosti subjektu údajů (mé osoby) a oprávněného zájmu správce na kvalitě komunikace s veřejností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Beru na vědomí, že mám právo požádat o informaci, jaké moje osobní údaje jsou zpracovávány a případně na jejich kopii, jakož i případně na jejich opravu nebo výmaz za podmínek stanovených GDPR. Zpracovávané osobní údaje budou zpřístupněny pouze společnosti Furturio s. r. o., IČ 01432206, sídlem Olomoucká 704/174, Brno – Černovice, zabezpečující provoz těchto webových stránek, která však není oprávněna je využívat k jakémukoliv jinému účelu.